НАВИГАЦИЯ


ПОСЛЕДНО ОБНОВЕНИ
IОУ "Никола Йонков Вапцаров"
гр. Берковица
here we are
Без тежест
Твоят час
Училища на бъдещето
Еразъм +

Важно за родителите на бъдещите първокласници

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!
 Съобщаваме Ви, че предварително обявената за 10.06.2020 година родителска среща по графика за дейностите по прием за I клас на учебната 2020 - 2021 година няма да се проведе поради наложените мерки, свързани с извънредната епидемична обстановка, касаеща времето до 14.06.2020 година. Допълнителни указания ще получите от учителите г-жа Ирина Кирова и г-жа Йорданка Илиева.
В срок до 12.06.2020 година е необходимо да представите в училището удостоверение за завършена подготвителна група от ДГ и копие от акт за раждане на детето.
От ръководството

Цялата статия... Видяно: (185)

Училищен план-прием за учебната 2020 - 2021 година

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

 

 I. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

 1. В срок от 21.04.2020 година до 30.05.2020 година приемане на заявления за записване на първокласници /по образец на училището/. Информация за организацията по приема на документи ще бъде допълнително публикувана на сайта на училището: old.1ou-berk.com.
 2. В срок до 03.06.2020 година – обявяване на списъците с класираните ученици.
 3. В срок до 08.06.2020 година – записване на класираните ученици.
 4. На 09.06.2020 година – обявяване на свободните места след първото класиране.
 5. Попълването на свободните места се извършва до 15.09.2020 година.
 6. Родителска среща – 10.06.2020 година от 17:30 часа.
 7. Следваща родителска среща – 02.09.2020 година от 17:30 часа.

 II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. При подаване на заявление за прием в първи клас за учебната 2020 2021 година /по образец на училището/ се представят:

             *    Копие от акта за раждане на детето.

             *    При наличие на допълнителни критерии се добавят също:

 • Копие от решение на ТЕЛК на детето; 
 • Копие от Акт за смърт на родителите; 
 • Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от общинска администрация; 
 • Копия от удостоверения за раждане на децата. 
 • Копие от съдебно решение или заповед за настаняване. 
 • Копие от удостоверение за раждане на детето /за случаите на дете с неизвестен родител/.

Електронно заявление за прием в първи клас

 1. При записване на класираните ученици се представят:

             *    Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;

            

III. К Р И Т Е Р И И

 1. Близост на училището до настоящия адрес на детето;
 2. Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
 3. Дете с двама починали родители;
 4. Дете с един починал родител;
 5. Дете с трайни увреждания над 50%;
 6. Дете със самотен родител.

 

В приложения документ са заличени подписи съгласно чл.2, ал.1 от ЗЗЛД.

В приложения документ са заличени печати съгласно чл.37, ал.1 от ЗЗК.

zapoved-priem-i-klas-utvrden.pdf [306,98 Kb] (сваляния: 12)

zayavlenie-2020-2021-g.doc [39 Kb] (сваляния: 13)

 


Цялата статия... Видяно: (170)

Училищен план-прием за учебната 2019 - 2020 година

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 ГОДИНА

I. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

 1. В срок от 15.04.2019 година до 30.05.2019 година приемане на заявления за записване /по образец на училището/ на първокласници с приложените документи - от 08:00 часа до 16:00 часа,  всеки работен ден в канцеларията на училището.
 2. В срок до 03.06.2019 година обявяване на списъците с класираните ученици.
 3. В срок до 10.06.2019 година записване на класираните ученици.
 4. На 10.06.2019 година и обявяване на свободните места след първото класиране.
 5. Попълването на свободните места се извършва до 16.09.2019 година.
 6. Родителска среща – 03.06. 2019 г. от 17:30 ч.
 7. Следваща родителска среща – 04.09.2019 г. от 17:30 ч.

 

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. При подаване на заявление /по образец на училището/ се представят:

             *     Лична карта на родителя за удостоверяване на адресната регистрация;

             *     За специфичните случаи – съответните документи.

 1. При записване на класираните ученици се представят:

             *    Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група /клас/;

             *    Заявление за целодневно обучение /по образец на училището/ - при желание на родителите;

III. К Р И Т Е Р И И

 1. Близост на училището до настоящия адрес на детето;
 2. Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
 3. Дете с двама починали родители;
 4. Дете с един починал родител;
 5. Дете с трайни увреждания над 50%;
 6. Дете със самотен родител.

Цялата статия... Видяно: (296)

Свободни места в I и V клас за учебната 2018 - 2019 година

Свободни места за записване на ученици през учебната 2018 - 2019 година в:

 

I клас - 6;

V клас - 3.


Цялата статия... Видяно: (340)

Училищен план-прием за учебната 2018 - 2019 година

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 ГОДИНА

 

 

I. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

 1. В срок от 18.04.2018 година до 30.05.2018 година приемане на заявления за записване /по образец на училището/ на първокласници с приложените документи - от 08:00 часа до 16:00 часа,  всеки работен ден в канцеларията на училището.
 2. В срок до 03.06.2018 година обявяване на списъците с класираните ученици.
 3. В срок до 08.06.2018 година записване на класираните ученици.
 4. На 09.06.2018 година  обявяване на свободните места след първото класиране.
 5. Попълването на свободните места се извършва до 15.09.2018 година.
 6. Родителска среща – 11.06.2018 г. от 17:30 ч.
 7. Следваща родителска среща – 04.09.2018 г. от 17:30 ч.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. При подаване на заявление /по образец на училището/ се представят:

             *     Лична карта на родителя за удостоверяване на адресната регистрация;

             *     За специфичните случаи – съответните документи.

 1. При записване на класираните ученици се представят:

             *    Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група /клас/;

             *    Заявление за целодневно обучение /по образец на училището/ - при желание на родителите.

 

III. КРИТЕРИИ

 1. Близост на училището до настоящия адрес на детето;
 2. Дете с трайни увреждания над 50%;
 3. Дете с двама починали родители;
 4. Други деца от семейството, обучаващи се в училището.

 

Заповед за утвърждаване на план-прием 2018 - 2019 учебна година   zupp_2018-2019.pdf [232,13 Kb] (сваляния: 12)

 

 


Цялата статия... Видяно: (484)

Записани ученици в І клас за учебната 2017 - 2018 година

spisuk_purvi_klas_2017-2018.pdf [337,9 Kb] (сваляния: 35)

Свободни места за записване на ученици в І клас за учебната 2017 - 2018 година - 13.

 


Цялата статия... Видяно: (424)

Прием на ученици в първи клас за учебната 2017 - 2018 година

 

 

 

 Училищен план-прием за учебната 2017 - 2018 година:

2 паралелки с целодневна организация на учебния ден в I клас - по 22 ученици

 

I. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

 • 1. В срок от 18.04.2017 година до 30.05.2017 година приемане на заявления за записване /по образец на училището/ на първокласници с приложените документи - от 08:00 часа до 16:00 часа, всеки работен ден в канцеларията на училището.
 • 2. В срок до 03.06.2017 година обявяване на списъците с класираните ученици.
 • 3. В срок до 08.06.2017 година записване на класираните ученици и обявяване на свободни места, като попълването им се извършва в срок до 15.09.2017 година.
 • 4. Родителска среща08.06.2017 г. от 17:30 ч.
 • 5. Следваща родителска среща – 04.09.2017 г. от 17:30 ч.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • 1. При подаване на заявление /по образец на училището/ се представят:
 • * Лична карта на родителя за удостоверяване на адресната регистрация;
 • * За специфичните случаи – съответните документи.
 • 2. При записване на класираните ученици се представят:
 • * Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група /клас/;
 • * Заявление за целодневно обучение /по образец на училището/ - при желание на родителите.

III. КРИТЕРИИ

 • 1. Близост на училището до настоящия адрес на родителите;
 • 2. Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
 • 3. Деца и внуци на учители и служители, работещи в училището;
 • 4. Близост до местоработата на един от родителите;
 • 5. Дете с трайни увреждания над 50%;
 • 6. Дете с двама починали родители.

 

Заповед за утвърждаване на план-прием 2017 - 2018 учебна година: zpp2017.pdf [267,24 Kb] (сваляния: 12)

 

 


Цялата статия... Видяно: (1 253)

Прием на ученици в първи клас

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” – БЕРКОВИЦА

гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, ул. „Ст. Стамболов” № 1,

e-mail – n.vaptsarov@old.1ou-berk.com

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2016 – 2017 ГОДИНА

Класни ръководители: г-жа Таня Савова и г-жа Емилия Богданова

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

1. В срок до 30.05.2016 година – приемане на заявления за записване на първокласници с приложените документи – от 08:00 до 16:00 часа, всеки работен ден в канцеларията на училището.

1.1. Необходими документи:

* Заявление за записване (по образец);

* Акт за раждане на детето (копие);

* Удостоверение за завършена подготвителна група (оригинал);

* По желание на родителите – Заявление за целодневно обучение (по образец).

2. На 03.06.2016 година – обявяване на списъците с класираните ученици.

3. На 08.06.2016 година – обявяване на свободни места, като попълването им се извършва в срок до 15.09.2016 година.

4. Родителска среща – 02.06. 2016 г. от 17:30 часа.

5. Следваща родителска среща – 07.09.2016 г. от 17:30 часа.

К Р И Т Е Р И И :

1. Близост до училището;

2. Деца, чиито братя и сестри се обучават в училището;

3. Деца на учители и служители от училището;

4. Деца със специални образователни потребности.


Цялата статия... Видяно: (595)

Прием на ученици в първи клас за учебната 2015 - 2016 година

График на дейностите: 

1.     Подаване на заявления  до 29. 05. 2015 г. - от  8:00 часа до  16:00 ч.  всеки работен ден в канцеларията на училището.

2.     Приемане на документи за записване – до 29. 05. 2015 г.

        Необходими  документи:

              *     Заявление за записване/ по образец /
              *     Акт за раждане на детето / копие/
            *     Удостоверение за завършена подготвителна група /оригинал-представя се в училището до
29. 05. 2015 г./

              *  По желание на родителите - Заявление за целодневно обучение /по образец/

3.     Изнасяне на списъците на приетите ученици – 15. 06. 2015 г.

4.     Родителска среща по паралелки –  16 юни 2015 г. от 17:30 ч.

5.     Следваща родителска среща – 07 септември 2015 г. от 17:30 ч.

 

Критерии за прием на ученици в І клас:

 1. 1.      Записване на деца,чиито братя и сестри учат в училището.
 2. 2.      Записване на деца на учители и служители от училището.
 3. 3.      Записване на деца, живеещи в близост до училището.
 4. 4.      Записване на деца със специални образователни потребности.

Цялата статия... Видяно: (581)