НАВИГАЦИЯ


ПОСЛЕДНО ОБНОВЕНИ
IОУ "Никола Йонков Вапцаров"
гр. Берковица
here we are
Без тежест
Твоят час
Училища на бъдещето
Еразъм +

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ УЧИЛИЩЕТО

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детските градини и училищата и за граждански контрол на управлението им.

 

Състав на Обществения съвет (2019 г. - 2022 г.):

 1. Спаска Георгиева Георгиева - председател;
 2. Катя Иванова Янева;
 3. Мая Любомирова Минкова;
 4. Леда Димитрова Русинова;
 5. Румина Петрова Аличкова

 

 

Състав на Обществения съвет (2016 г. - 2019 г.):

 

      1. Паулина Костадинова Харалампиева - председател;

      2. Милена Славейкова Симеонова;

      3. Мария Веселинова Христова;

      4. Даниела Георгиева Гиздова;

      5. Десислава Ангелова Ценова


Цялата статия... Видяно: (619)

Покана до членовете на Обществения съвет

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ І ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

ГРАД БЕРКОВИЦА

 

 

Относно: Покана за заседание на Обществения съвет към Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Берковица

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Във връзка с изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища, Ви уведомявам, че на дата 19.03.2018 г.  от 17:30 ч. в учителската стая на Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“, град Берковица, ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

 

 1. Даване на становище по училищния план-прием за учебната 2018 – 2019  година по чл. 143, ал. 1 от ЗПУО.

 

 

 

Приложение:

 

 1. Материали съгласно дневния ред.

 

 

 

С уважение,

 

Паулина Харалампиева

Председател

на Обществен съвет

към Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“

град Берковица

 


Цялата статия... Видяно: (311)

Покана до членовете на Обществения съвет

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ  І ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

ГРАД БЕРКОВИЦА

 

 

   Относно: Покана за заседание на Обществения съвет към Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Берковица

 

 

   УВАЖАЕМИ ДАМИ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТНИЦИ,

 

   Във връзка с изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища, Ви уведомявам, че на дата 11.09.2017 г. от 17:30 ч. в учителската стая на Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“, град Берковица, ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

 

 1. Организирано хранене на учениците в училище - кетърингова доставка на топъл обяд.
 2. Избор на членове на съвет за обществен мониторинг по проект "Твоят час".

 

 

 

Приложение:

 

 1. Материали съгласно дневния ред.

 

 

 

С уважение,

 

Паулина Харалампиева

Председател

на Обществен съвет

към Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“

град Берковица


Цялата статия... Видяно: (329)

Покана до членовете на Обществения съвет

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ  І ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

ГРАД БЕРКОВИЦА

 

 

   Относно: Покана за заседание на Обществения съвет към Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Берковица

 

 

   УВАЖАЕМИ ДАМИ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТНИЦИ,

 

   Във връзка с изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища, Ви уведомявам, че на дата 18.08.2017 г.  от 17:30 ч. в учителската стая на Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“, град Берковица, ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

 

 1. Съгласуване избора, направен от учителите на учебници и учебни комплекти за II и VI клас, по чл. 143, ал. 2 от ЗПУО.
 2. Съгласуване на училищния учебен план на I ОУ "Н. Й. Вапцаров" за учебната 2017 – 2018 година.

 

 

 

Приложение:

 

 1. Материали съгласно дневния ред.

 

 

 

С уважение,

 

Паулина Харалампиева

Председател

на Обществен съвет

към Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“

град Берковица


Цялата статия... Видяно: (317)

Покана до членовете на Обществения съвет

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ І ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

ГРАД БЕРКОВИЦА

 

 

Относно: Покана за заседание на Обществения съвет към Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Берковица

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Във връзка с изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви уведомявам, че на 10.07.2017 г. от 17:30 ч. в учителската стая на Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“, град Берковица, ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

 

   1. Отчет на средствата за първото шестмесечие на 2017 г. на I ОУ "Никола Йонков Вапцаров".

  2. Обсъждане изпълнението на проекта за изграждане на "Център по природни науки и предприемачество", подкрепен от Фондация "Америка за България" по програмата "Училища на бъдещето".

 

 

Приложение:

 

   1. Материали съгласно дневния ред.

 

 

 

С уважение,

 

ПАУЛИНА ХАРАЛАМПИЕВА

Председател

на Обществен съвет

към Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“

град Берковица

 


Цялата статия... Видяно: (326)

Покана до членовете на Обществения съвет

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ І ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

ГРАД БЕРКОВИЦА

 

 

Относно: Покана за заседание на Обществения съвет към Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Берковица

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Във връзка с изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви уведомявам, че на 14.03.2017 г. от 17:30 ч. в учителската стая на Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“, град Берковица, ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

 

   1. Съгласуване на избора на учебниците и учебните комплекти по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО от учителите в училището.

   2. Даване на становище по училищния план-прием за учебната 2017 – 2018 година по чл. 143, ал. 1 от ЗПУО.

 

 

Приложение:

 

   1. Материали съгласно дневния ред.

 

 

 

С уважение,

 

ПАУЛИНА ХАРАЛАМПИЕВА

Председател

на Обществен съвет

към Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“

град Берковица

 

 


Цялата статия... Видяно: (447)

Покана до членовете на Обществения съвет

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ І ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

ГРАД БЕРКОВИЦА

 

 

Относно: Покана за заседание на Обществения съвет към Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Берковица

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Във връзка с изпълнение на чл. 20, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви уведомявам, че на 07.02.2017 година от 17:30 ч. в учителската стая на Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“, град Берковица, ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

 

   1. Даване на становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет.

   2. Съгласуване на предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

 

Приложение:

   1. Материали съгласно дневния ред.

 

 

С уважение,

 

ПАУЛИНА ХАРАЛАМПИЕВА

Председател

на Обществен съвет

към Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“

град Берковица

 

 


Цялата статия... Видяно: (359)