НАВИГАЦИЯ


ПОСЛЕДНО ОБНОВЕНИ
IОУ "Никола Йонков Вапцаров"
гр. Берковица
here we are
Без тежест
Твоят час
Училища на бъдещето
Еразъм +

Мобилност в Гърция по проект "Нашият виртуален европейски пазар на труда" по програма "Еразъм +"

 От 4 ноември 2019 година стартира четвъртата мобилност по проект „Нашият виртуален европейски пазар на труда“ (“EuJoMa – Our Own Virtual European Job Market”). Партньори на Първо основно училище по този проект са училища в Германия, Англия, Италия, Словения и Гърция. Той има цели, насочени към училищата като такива и техните разпоредби за кариерно ориентиране и към обучаемите, които ще бъдат подкрепяни при вземането на информиран избор за своето бъдеще в националните и Европейските пазари на труда. Въз основа на най-добрите (и най-лошите) практики, събрани в партньорските училища, всяко училище разработва своя стабилна програма за кариерно ориентиране, която да отговаря на нейните структурни и системни изисквания. Чрез обмен училищата се подкрепят взаимно при въвеждането на ясни, стабилни, дългосрочни програми за дейности, които са разбрани от всички съответни заинтересовани страни.
На мобилността в Атина от 4 до 8 ноември 2019 година участниците ще се запознаят с особеностите на местния и национален пазар на труда и ще се срещнат с работодатели, с които училището партньор в Атина си сътрудничи. Мобилността ще се съсредоточи върху основната тема „Междукултурни умения за комуникация“. Целта е да се подобрят способностите за ефективно и адекватно взаимодействие между културите. Туризмът ще бъде в центъра на вниманието в цялата LTTA в Гърция. Освен това са предвидени посещение в училището, работилница по междукултурна комуникация, участие в интерактивно-културната програма "акт"- "δρω"; посещение на E.A.B., която е гръцка отбранителна оръжейна индустрия, извън границите на префектура Атика; посещение във фабрика Papadopoulos; контакт с екскурзоводи и работодатели в Плака и Монастираки, които ще говорят за условията и трудностите на работните си места и ролята на туризма; ще се осъществи контакт със собствениците на хотели; ще се водят дискусия за туризма като цяло и по-специално за устойчивия туризъм.


версия за печат