НАВИГАЦИЯ


ПОСЛЕДНО ОБНОВЕНИ
IОУ "Никола Йонков Вапцаров"
гр. Берковица
here we are
Без тежест
Твоят час
Училища на бъдещето
Еразъм +

Изложба на изделия, направени от деца, по проект "Подкрепа за успех"

 На 07.08.2020 г. бе открита изложба на Ателието по грънчарство по проект "Подкрепа за успех" в I ОУ "Н. Й. Вапцаров". Посетителите разгледаха произведенията, родени от сръчните детски ръце, насладиха се на уникалните пластики, чаши, вази, цветя, моливници и много други. Изложени са и първите съдове, изпечени в пещта на 940 градуса.
 Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Цялата статия... Видяно: (144)

Покана за изложба на учениците от Ателието по грънчарство към проект "Подкрепа за успех"

 В петък, 7.08.2020 г. от 10:00 часа в Ателието по грънчарство в Първо основно училище ще бъде открита изложба от изработените от учениците глинени съдове и сувенири по проект „Подкрепа за успех“.
 Каним всички учители, родители и ученици да се насладят на прекрасните детски творби!
Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Цялата статия... Видяно: (152)

Представителна изява по проект "Подкрепа за успех"

  На 22.07.2020 година в Центъра по природни науки и предприемачество към Първо основно училище "Никола Йонков Вапцаров" се осъществи публичната изява на УТФ V - VII клас "Богове на почивката". Темата на изявата беше популяризиране на дейността, като беше представена работата на групата и техния краен проект "Петдневна екскурзия до Барселона".

 

 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Цялата статия... Видяно: (161)

Проект "Образование за утрешния ден" - група "Дигиталко" - II клас

   Проектът беше изключително полезен предвид създалата се в страната обстановка. Той помогна в онлайн обучението, като учениците се запознаха с компютъра и разбраха как да работят безопасно с него. Разгледаха различни приложения и се научиха да ги използват. Накрая направиха първия си електронен проект, но останаха и задачи за лятото.
Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Цялата статия... Видяно: (149)

Покана за представителна изява на ученици по проект "Подкрепа за успех"

П О К А Н А
за представителна изява на учениците от УТФ V и VII клас
   На 22.07.2020 г. от 13:00 часа в сградата на Първо основно училище "Никола Йонков Вапцаров" ще се състои представяне на презентационен материал по проект "Подкрепа за успех".

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Цялата статия... Видяно: (145)

Занимания по интереси по проект "Подкрепа за успех"

 Ателието по грънчарството по проект "Подкрепа за успех" към Първо основно училище с ръководител г-жа Вергиния Ангелова продължава своята дейност.
Във времето до 10 юли и от 3 до 12 август (2020 г.) всеки ден от 9:00 до 12:00 часа вратите на грънчарската работилница ще бъдат отворени за всички деца, обичащи да творят с ръцете си.

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Цялата статия... Видяно: (152)

Изложба на ателието по грънчарство

 Ателието по грънчарство към Първо основно училище "Никола Вапцаров" с ръководител г-жа Вергиния Ангелова с нова изложба по повод патронния празник на училището.
 Работата в ателието е част от Заниманията по интереси в училището и е продължение на дейностите по трансграничния проект „Разработване на общ подход към образованието в предприемачеството в училище“ – code16.5.2.033, e-MS ROBG 152, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програма Interreg V-A Румъния-България.
 Красиво изработените рисувани глинени съдове и сувенири ще са част от продуктите, които ще бъдат предложени на Благотворителния коледен базар, който ще се проведе в десетдневката преди Коледната ваканция и в който ще се включат всички класове на училището.


Цялата статия... Видяно: (183)

Дейност по трансграничния проект „Разработване на общ подход към образованието в предприемачество в училище“

 Есенен базар на вкусотии и аромати се проведе във фоайето на Първо основно училище „Никола Вапцаров“ – Берковица.
 Той е продължение на дейностите по трансграничния проект „Разработване на общ подход към образованието в предприемачество в училище“ – code16.5.2.033, e-MS ROBG 152, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програма Interreg V-A Румъния-България и се организира от 5 до 15 ноември 2019 година.
 Кулинарни шедьоври, неустоими печива и изкушаващи ястия бяха приготвяни и предлагани на базара от учениците на Първо основно училище. Освен че трябваше да демонстрират своите кулинарни умения, малките шефове имаха задачата да направят и ценообразуване на приготвените ястия, да създадат успешен маркетинг, да осчетоводят прихода и да дадат отчет за свършеното. Бе изготвен график, според който всеки клас имаше възможност да развихри своите творчески възможности и представи своите продукти. В графика се включиха и служителите на училището. Събраните средства (2 311,65 – Две хиляди триста и единадесет лева и шестдесет и пет стотинки) ще бъдат използвани за закупуването на батут и басейн с топки (на стойност около 6 хиляди лева) за дейностите по организиран отдих и спорт в училището.
Счетоводителят на училището, Калинка Ценова, отчете постъпилите в касата средства:
1. клас – 270,00 лв.
2. клас – 206,00 лв.
3.А клас – 315,00 лв.
3.Б клас – 330,30 лв.
4. клас – 250,00 лв.
5.А клас – 199,00 лв.
5.Б клас – 152,10 лв.
6. клас – 160,55 лв.
7. клас – 219,00 лв.
Служители – 209,70 лв.
 Ръководството на Първо основно училище благодари на всички родители, които помогнаха за осъществяването на този базар.
 Продължаващите дейностите по проект „Разработване на общ подход към образованието в предприемачество в училище“ ще следват и в дните преди Коледа, когато ще се проведе Коледен базар на картички и сувенири за празника.


Цялата статия... Видяно: (192)

Заключителна конференция по проект „Разработване на общ подход към образованието в предприемачество в училище“

 От 30.11. до 01.12.2018 година се проведе финалната конференция по проект „Разработване на общ подход към образованието в предприемачество в училище“ – code16.5.2.033, e-MS ROBG 152, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по програма Interreg V-A Румъния-България. 
 Участниците в конференцията бяха посрещнати в Центъра по природни науки и предприемачество на водещата организация по проекта - I ОУ „Н. Й. Вапцаров“, Берковица. Пред тях бяха представени постигнатите цели и резултатите от дейностите по проекта, споделени бяха добрите практики в обучението по предприемачество в училище. Анализирани бяха трудностите при реализацията на проекта. Направени бяха заключения за ролята на партньорите и бъдещи планове за осигуряване на дълготрайна устойчивост на резултатите от проекта. 
 Поради лошите метеорологични обстоятелства, учителите от партньорското училище "Захария Станку ", Румъния, не успяха да присъстват на събитието.


Цялата статия... Видяно: (399)

Работна среща по трансграничен проект „Разработване на общ подход към образованието по предприемачество в училище“

 На 25 и 26 ноември 2018 година в гр. Рошиори де Веде, Румъния, се проведе работна среща по трансграничен проект „Разработване на общ подход към образованието по предприемачество в училище“ – 16.5.2.033; e-MS ROBG-152, финансиран от Програма Интеррег. Екипите за управление на проекта от I ОУ „Н. Й. Вапцаров“, Берковица и училище „Захария Станку“, Рошиори де Веде, обсъдиха програмата и подготовката на финалната конференция. Тя ще се проведе на 30.11 и 01.12.2018 г. в Центъра по природни науки и предприемачество на водещата организация по проекта - I ОУ „Н. Й. Вапцаров“, Берковица.


Цялата статия... Видяно: (269)