НАВИГАЦИЯ


ПОСЛЕДНО ОБНОВЕНИ
IОУ "Никола Йонков Вапцаров"
гр. Берковица
here we are
Без тежест
Твоят час
Училища на бъдещето
Еразъм +

Конкурс за създаване на сценарий

                                                                                                                     

 

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”

гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, ул. „Ст. Стамболов” №1,

e-mail – n.vaptsarov@old.1ou-berk.com

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЦЕНАРИЙ

НА ТЕМА „НЕРАВЕНСТВОТО И ДЕЦАТА“

ПО ПРОЕКТ №2017-1-ES01-KA-219-037983_4 „Sharing European values by National films”

 /“Споделяне на европейски ценности чрез национални филми“/ НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

 

КРАЕН СРОК: 27.04.2018 г.

 

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВИТЕ ФИЛМИ: n.vaptsarov@old.1ou-berk.com, petiagenova@gmail.com или на хартиен носител в администрацията на Първо основно училище

                                                                                                                     

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

 

СЮЖЕТ /СЦЕНА/, КОЙТО ЯСНО ПРЕДСТАВЯ ТЕМАТА – 10 точки;

 • КАЧЕСТВО НА ДИАЛОЗИТЕ – 5 точки;
 • ОРИГИНАЛЕН ЗАМИСЪЛ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ – 5 точки;
 • ВЪЗМОЖНОСТТА ИДЕЯТА ДА СЕ РЕАЛИЗИРА В РАМКИТЕ НА 5 МИНУТИ – 5 точки.

 

           МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ – 25

 

ПОЛУЧЕНИТЕ В КОНКУРСА ТОЧКИ ЩЕ ВАЖАТ ЗА КЛАСИРАНЕ ПРИ ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ В ОБУЧИТЕЛНИТЕ МОБИЛНОСТИ.


Цялата статия... Видяно: (406)

Конкурс за видеофилм - промяна в срока

        ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” – БЕРКОВИЦА

        гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, ул. „Ст. Стамболов” №1,

e-mailpurvo_ou@abv.bg

 

 

В А Ж Н О!!!

 

 

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВИДЕОФИЛМ

НА ТЕМА „ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ“

ПО ПРОЕКТ IMAGINE YOURSELF IN FUTURE

„ПРЕДСТАВИ СЕБЕ СИ В БЪДЕЩЕТО“

№ 2017-1-PL01-KA219-038397_4

НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

 

КРАЕН  СРОК: 13.04.2018 г.


Цялата статия... Видяно: (297)

Информация за конкурс

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” – БЕРКОВИЦА

        гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, ул. „Ст. Стамболов” №1,

e-mailpurvo_ou@abv.bg

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВИДЕОФИЛМ

НА ТЕМА „ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ“

ПО ПРОЕКТ IMAGINE YOURSELF IN FUTURE

„ПРЕДСТАВИ СЕБЕ СИ В БЪДЕЩЕТО“

№ 2017-1-PL01-KA219-038397_4

НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

 

 

КРАЕН  СРОК: 11.04.2018 г.

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВИТЕ ФИЛМИ: n.vaptsarov@old.1ou-berk.com

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

 1. НАЛИЧИЕ НА ЛОГО – 3 точки:
 • на ЕС;
 • на 1. ОУ;
 • на ПРОЕКТА;

(СЪЩИТЕ СА КАЧЕНИ НА СТРАНИЦАТА НА УЧИЛИЩЕТО В СЕКЦИЯТА НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“);

 1. ПОДХОДЯЩО СЪДЪРЖАНИЕ – 7 точки;
 2. ПРЕМЕРЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕФЕКТИ – 5 точки;
 3. ОРИГИНАЛЕН ЗАМИСЪЛ И РЕАЛИЗАЦИЯ – 5 точки;
 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ – от 5 до 7 минути – 5 точки.

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ – 25

 

ПОЛУЧЕНИТЕ В КОНКУРСА ТОЧКИ ЩЕ ВАЖАТ ЗА КЛАСИРАНЕ ПРИ ИЗБОР НА УЧАСТНИЦИ В ОБУЧИТЕЛНИТЕ МОБИЛНОСТИ.


Цялата статия... Видяно: (336)

Критерии за участие в обучителните мобилности по проекти на програма "Еразъм +"

К Р И Т Е Р И И

За избор на ученици, които ще участват в обучителните мобилности по проектните дейности на Програма Еразъм +

 

 • Специфични – определени в апликационната форма на всяко проектно предложение.
 • Общи – утвърдени от ПС с протокол № 4/20.02.2018 г.:
 1. Учениците депозират молба до координатора, в която мотивират желанието си да участват в проектните дейности;
 2. Доказват ниво на владеене на английски език – чрез оценка от интервю, есе по проблемна тема, свързана с дейностите на проекта, и др.
 3. Демонстрират умения в областта на ИКТ – представят ИКТ продукти според заложените дейности;
 4. Проявяват висока степен на ангажираност към проектните дейности;
 5. Показват високо качество на работа по дейностите от проекта, оценена от учителя по надзора;
 6. Участват в извънкласни дейности;
 7. Участват в олимпиади и конкурси на училищно/общинско/регионално и национално ниво;
 8. Имат примерно поведение и толерантно отношение;
 9. Притежават среден успех най-малко „Много добър“ – срочен/годишен;
 10. Притежават Отличен/Много добър успех, по природни науки – ако е приложимо;
 11. Представят писмена препоръка от учител, неправителствени организации, спортни клубове – ако е приложимо.
 • Допълнителни:
 1. Ученици с по-малки възможности – икономически, социални, културни, образователни;
 2. Спазване на принципа на „Равенство между половете“.

Цялата статия... Видяно: (342)

Ден пети от посещението на наши ученици в Италия

   Ден пети - посещение на Cinecitta - сърцето на европейското кино. Минахме по пътеки и павилиони, където са били Антониони, Фелини, Роберто Бенини, София Лорен, Клаудия Кардинале......Невероятно усещане, а за да е пълен споменът за Рим - пешеходна разходка и пица!


Цялата статия... Видяно: (445)

Четвърти ден от посещението на наши ученици в Италия

Ден четвърти - работа по изготвяне на сценарии и заснемане на сцени за филми.


Цялата статия... Видяно: (325)

Ден трети от посещението на наши ученици в Италия

Ден трети - справихме се отлично! Поздравления за Василена, Алекс, Стела, Йоана, Александър и за г-жа Ангелова. Нашите теми и филми развълнуваха всички. Колегите даже се просълзиха. Чудесен английски и прости, хващащи сърцето думи, теми, в които всеки може да се припознае - с това спечелихме аудиторията! 


Цялата статия... Видяно: (295)

Ден втори от посещението в Кампобасо

   Проведоха се паралелни срещи на учениците и екипите по проекта. Макар и най-малки, учениците от Първо училище се справиха чудесно! Неравенството е основна тема за дискусия на интернационалните екипи. На срещата в Италия работим по създаването на сценарии за пет кратки филма по темата. Потопихме се и в италианската култура - посещение на театър "Савой" и дегустация на сладолед. Утре програмата започва с нашето представяне - две истории от живота - неравенството при децата от институции и на хора със здравословни проблеми, които не могат да си намерят работа.


Цялата статия... Видяно: (301)

Наши ученици НА ПОСЕЩЕНИЕ В ИТАЛИЯ

 От 11 март до 17 март се провежда първата мобилност по проект „Sharing European values by National films” /“Споделяне на европейски ценности чрез национални филми“/. Домакини са училище „INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA LA SOLEDAD“ в град Кампобасо, Италия. Включват се още представители на Полша, Испания и Турция.
  Изключително топло бе посрещането на домакините. Гостите бяха приветствани и от кмета Джовани Басиста. Той подчерта, че срещата между млади хора е пътят за промяна на нашия свят. 
  Учениците ще изготвят пет кратки филма, които ще обединят в общ филм по темата за неравенството. Те ще работят в рамките на две години като ще имат общо четири срещи.
  На сегашната първа среща участниците ще работят по темата за писане на сценарий и промяна на сюжетните линии. Всяка от петте страни ще представи по два кратки филма по темата за неравенството, характерни за определената страна. След това учениците ще работят в „смесени“ групи с цел завършване на работата им върху „какво да правиш/не правиш във филмирането“ с фокус върху сюжета.
  На 16 март цялата група ще посети легендарното студио в Рим „Чинечита“.
  Следващата държава домакин е България в лицето на Първо основно училище „Н. Вапцаров“ в Берковица. Акцентът в тази втора мобилност е върху заснемането на сцени от филм по изготвените вече сюжети в сегашната среща.
Дейностите по проект: №2017-1-ES01-KA-219-037983_4 „Sharing European values by National films” /“Споделяне на европейски ценности чрез национални филми“/ се осъществяват по програма Еразъм чрез Център за развитие на човешките ресурси.


Цялата статия... Видяно: (336)

Втора транснационална среща по проект „Заедно в многообразието"

   На 07.03. и 08.03.2018 г. в І ОУ „Никола Йонков Вапцаров” – град Берковица, се състоя втората транснационална среща на партньорите от проект „Заедно в многообразието” по програма Еразъм+. В срещата взеха участие партньори от Хърватия, Полша и Румъния.
След официалното посрещане от ученици и учители на І ОУ гостите направиха обиколка из училището, от която бяха впечатлени. 
   Координаторите на проекта от Република Хърватия показаха видео с дейностите от първата мобилност в Хърватия през м. декември 2017 г., в която взеха участие 7 ученици от нашето училище.
   По-късно партньорите бяха на посещение в Общината при кмета г-н Доцов, който беше любезен да ги приеме и разкаже подробно за икономическия и културен живот на община Берковица. Следващата част от програмата беше кратка обиколка из центъра на града и посещение на музейния комплекс.
   След обяд партньорите проведоха работна среща, на която се обсъдиха въпроси, свързани с финансирането на мобилностите, разпространението на проекта и работа с платформите на проекта. На тази среща екипът на І ОУ представи програма с дейностите за мобилността през м. април в нашето училище, в която ще се включат и по 7 ученици от всяка държава. Гостите изслушаха програмата с интерес и изразиха одобрение за плануваните дейности.
   Вечерта беше организирана официална вечеря, на която проектът беше официално представен пред поканените гости от общинска администрация, директори на училища и детски градини от общината, училищното настоятелство, колеги.
   На 08.03.2018 г. за партньорите беше организирана екскурзия до София и пешеходна обиколка на центъра с екскурзовод на английски език. 
Вечерта участниците получиха сертификати за участие в транснационалната среща и малки подаръци за спомен от България. Всички партньори изразиха своето възхищение от организацията на срещата, от българската природа и кухня.
   На 09.03. отпътуваха, отнасяйки топли чувства и прекрасни спомени от прекараното в България време.


Цялата статия... Видяно: (309)