НАВИГАЦИЯ


ПОСЛЕДНО ОБНОВЕНИ
IОУ "Никола Йонков Вапцаров"
гр. Берковица
here we are
Без тежест
Твоят час
Училища на бъдещето
Еразъм +

Най-доброто училище за най-добрите ученици!

ІОУ "Никола Й. Вапцаров", гр. БерковицаІОУ "Никола Й. Вапцаров", гр. Берковица


Цялата статия... Видяно: (11 912)

Актуална информация за епидемиологичната обстановка в училище

 

На заседание на Областния медицински щаб, след аргументиран доклад от Директора на Първо основно училище до г-жа Трайка Трайкова - Началник на РУО - Монтана и г-н Росен Белчев - областен управител на област Монтана, е взето решение обучението в електронна среда от разстояние в Първо основно училище, град Берковица, да бъде удължено както следва: 

  • до 13.11.2020 г. (включително) за учениците от IIIA клас
  • до 20.11.2020 г. (включително) за учениците от прогимназиален етап.

 


Цялата статия... Видяно: (181)

Заслужен успех на учениците от IV А клас

 За четвърта поредна година учениците от IVклас участват в конкурса ,,Аз рисувам", който СБНУ организира. Приятната изненада е, че тази година всички са оценени с максималните 50 точки. БРАВО на децата! Дълги години да носят и съхраняват творческия си дух и състезателен хъс!


Цялата статия... Видяно: (193)

Вътрешноучилищно първенство по футбол

V клас на Първо основно училище е победител във вътрешноучилищното първенство по футбол (V - VII клас).
На мача между отборите на училището на второ място се класира отборът на VIА клас.
Всички деца се представиха страхотно и превърнаха следобеда в празник.

Цялата статия... Видяно: (192)

Отлично представяне на четвъртокласничката Марина Танчева

Първо място за Марина Танчева от IVБ клас в индивидуалното класиране в открито състезание по приложно колоездене в община Челопеч (възрастова група 10 - 12 годишни) и първо място в отборното класиране. Състезанията са част от Републиканския шампионат по приложно колоездене.


Цялата статия... Видяно: (222)

ПБО е работещият механизъм за седмокласниците на Първо основно училище в часовете по биология и здравно образование

 Учениците от VII клас изработиха макети на прокариотна и еукариотна клетка, използвайки пластелин, стиропор и плат. Най-добрите от макетите остават в Центъра по природни науки и предприемачество.


Цялата статия... Видяно: (334)

15, 16 и 17 октомври 2020 - "Дни на Еразъм"

   За поредна година в средата на октомври се отбелязват „Дни на Еразъм“ – програма, която стартира през 2014 г. и се базира на интегриран подход, гарантиращ ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса, като по този начин насърчава иновациите и конкурентоспособността, заетостта, борбата с младежката безработица.
С такъв ориентир е и проектът Проектът „Нашият виртуален европейски пазар на труда“ (“EuJoMa – Our Own Virtual European Job Market”, ДОГОВОР № 2018-1-DE03-KA229-047200_2) който Първо основно училище финализира през 2020 година. Той е с партньори Германия, Англия, Италия, Словения и Гърция и имаше цели и на ниво училищата и на ниво обучаеми за подкрепа при вземането на информиран избор за своето бъдеще в националните и Европейските пазари на труда.
Ученици на Първо училище бяха най-малките, а учителите – без опит в сферата на кариерното ориентиране, но те не само че бяха равностойни партньори, но и спечелиха всички призови места от обявените конкурси – Българското лого бе избрано за лого на проекта, спечелиха и двете места за тридневния трудов стаж във фирмите, с които немското училището си сътрудничи.
Училищната общност преоткри възможностите за партньорството между местен бизнес, родители, неправителствени организации, медии. Проектът предложи уникални възможности за кариерно развитие на персонала, подпомогна задържането му, привлече нови млади учители. В резултат на това се повиши качеството на преподаване и учене, повиши се репутацията на организацията. По време на дейностите за съвместно учене между учители и ученици, последните демонстрираха самочувствие и увереност, породено от усещането за развитие и успех в области, които преди това не са били част от техните хоризонти. Седмокласниците направиха информиран избор за продължаване на образованието си в следващ етап.
Училищната програма намери нов интернационален оттенък, разкри нови перспективи. В резултат от проектните дейности се сформираха две учебно тренировъчни фирми – по една за начален и прогимназиален етап на образование. Поставихме в училищната си програма нова извънкласна дейност: ОБУЧАВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЕЦА В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ. Методът на обучение в обучаващите компании предостави теоретични знания, практически умения и осигури надграждане на проектните дейности.
Участниците на всички нива повишиха ключовите си умения и най-вече тези за вземане на решение в критична ситуация и управление по време на кризи.
Проектът „Крилати фрази“ („Flying Words“, ДОГОВОР № 2018-1-ES01-KA229-051042_4) с партньори – две училища в Испания и училища в Полша и Унгария също финализира своята дейност през 2020 година. Той бе с приоритет промоция на уменията и компетентностите на учениците, отворено образование и иновативни практики в ИКТ и социално включване. Целта бе да се работи с образователната общност за насърчаване на чувството за европейско гражданство при децата, приятелството, толерантността, социалното и културно сближаване между европейските нации чрез създаването на истории, които внушават всеобщи ценности и насърчават междукултурните и мултикултурните области, да се развие въображението и инициативността при децата, като се използва съвместни стратегии за участие и мислене. Проектът имаше реалната задача върху предварително зададена рисунка, виртуална разходка из различните европейски страни и запознаване с техните бит и култура на роден и на английски език да се създаде текст история, която да търпи трансформация на своя формат – разказ, дигитален продукт, книжка, комикс, мека разгъваща се интерактивна книжка за най-малките.
Проектните дейности допринесоха за развитие на европейската култура в общността. Учителите станаха по-смели при експериментирането на нови методики в класните стаи, в разработването на виртуални и реални международни партньорства за сътрудничество, учене и споделяне на добри практики. За пръв път училището кандидатства с проект за образователна мобилност на персонала по КА1, за трансформация на преподаването и ученето. Проектът е финансиран и това е нова възможност за споделяне на проектните резултати на европейско ниво – сред участниците в предстоящите обучения и семинари.
За мултиплициране на резултатите от проекта ще бъдат обучени всички учители по плана за вътрешно-училищна квалификация в новата методика. Ще се внедри новото знание в учебната програма чрез дейностите на клубовете по интереси от целодневната форма на организация на учебния ден.
Иновативният подход е описан като добра практика в кандидатура по нов проект от националната програма на МОН за изграждане на училищна STEM среда, чрез внедряване на иновативни методи на преподаване и създаване на интегрирано учебно съдържание.

Цялата статия... Видяно: (210)